Jesteśmy beneficjentami projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zobacz szczegóły

Raport KPI, co to jest i jak go stworzyć? 

Poza bieżącym monitorowaniem wskaźników, od czasu do czasu, zachodzi potrzeba, aby stworzyć raport uwzględniający kluczowe wskaźniki efektywności firmy. Co powinno się w nim znaleźć, jakie informacje będą interesuje dla pracowników, zarządu czy rady nadzorczej? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Raport KPI co to jest po co go tworzyć

Kiedy przygotować raport KPI? 

Praktyką w wielu firmach jest prezentowanie wyników po zakończonym roku. To pozwala na sprawdzenie, czy założenia zostały spełnione. Często mniejsze raporty prezentowane są po kwartałach lub na comiesięcznym spotkaniu. Mogą dotyczyć całej firmy lub poszczególnych działów. Co powinno znaleźć się w takim bilansie? Oczywiście w raporcie KPI, powinny być obecne kluczowe wskaźniki efektywności. Jednak w każdym dziale jest ich co najmniej kilkanaście do wyboru. Na które się zdecydować? To w dużej mierze zależy od strategii całej firmy. Często są w niej zapisane te mierniki, które mówią o jej kondycji. I to właśnie je trzeba umieścić w takim sprawozdaniu. 

Przykładowe KPI znajdziesz w naszym artykule:  Jak sprawdzać skuteczność firmy? Kluczowe wskaźniki efektywności dla 8 działów

Raport KPI — obszary

Cele

Takie podsumowanie można zacząć od przypomnienia celów strategicznych firmy, bo prezentowane mierniki powinny się do nich odnosić. Można więc pokazać, czy firma osiąga swoje założenia, można zobrazować postęp w realizacji celów biznesowych i długoterminowych planów rozwoju. 

Analiza przyczynowo-skutkowa

Poza wskazaniem konkretnych wartości warto spróbować zidentyfikować, co było przyczyną, a co skutkiem wzrostów i spadków w monitorowanych KPI

Analiza korelacyjna

Nie zawsze możliwe jest znalezienie, co jest przyczyną, a co skutkiem. Dlatego można posłużyć się innymi metodami statystycznymi – korelacjami. Mówią one o tym, jaka jest siła związku między dwoma danymi. Taka wiedza również pozwoli wyciągnąć wnioski i może wpłynąć na podejmowane decyzje. Bo jeżeli widzimy, że im więcej pieniędzy firma wydaje na marketing, tym większa sprzedaż, to kolejne kroki powinny prowadzić do zwiększenia budżetu na reklamę. 

Trendy i analiza czasowa

Raporty mogą zawierać analizę trendów i zmian w czasie. Mogą to być zmiany w wynikach finansowych, wskaźnikach wydajności czy innych kluczowych metrykach. Analiza czasowa może pomóc w identyfikacji wzorców i tendencji oraz w prognozowaniu przyszłych wyników.

Benchmarki

Porównanie wyników organizacji z danymi branżowymi lub danymi porównawczymi może dostarczyć kontekstu i wskazać obszary, w których firma wypada lepiej lub gorzej w porównaniu do innych podmiotów. Niestety, o rzetelne dane porównawcze jest często bardzo trudno. Są one często niepełne lub dotyczą zupełnie innej branży. 

Gdzie można je znaleźć? W raportach oraz w publikacjach naukowych. 

wskaźniki raportu

Analiza jakościowa

Oprócz danych liczbowych raporty mogą zawierać również informacje jakościowe, takie jak opisy projektów, komunikacja z klientami, opinie pracowników itp. Można pokusić się również o dodatkowe zbadanie pojawiających się problemów. Jak? Np. poprzez przeprowadzenie wywiadów i rozmów z pracownikami, którzy biorą udział danym projekcie. 

Ta analiza jakościowa może dostarczyć dodatkowego zrozumienia kontekstu i wpływu działań na wyniki.

Analiza ryzyka

Raporty mogą zawierać informacje na temat identyfikowanych ryzyk i działań podjętych w celu zarządzania tymi ryzykami. Może to pomóc w ocenie wpływu czynników zewnętrznych na wyniki organizacji.

Wizualizacja danych

Nie należy zapominać również, aby raport był estetyczny, a dane czytelne. Można zastosować standardowe metody pokazywania danych, takie jak wykresy czy tabele. Nie należy zapominać, że w raporcie mogą znaleźć się również infografiki, mapy statystyczne, chmury tagów itp. 

Więcej o wizualizacji danych znajdziesz w naszych artykułach:

Wizualizacja Danych — poza wykresy i tabele

Wizualizacja danych. Wykresy – zasady tworzenia, rodzaje i zastosowanie

Wizualizacja danych – po co i jak to robić? 

Narzędzia analityczne — Kokpit Zarządzania Biznesem

Chcesz, aby tworzenie raportu KPI było proste? Umów się na spotkanie online i dowiedz się, co to jest Kokpit Zarządzania Biznesem. 

Kokpit Zarządzania Biznesem pozwala również na bieżące monitorowanie wskaźników, benchmarking i jest w stanie zastąpić doradztwo! To doskonałe narzędzie dla każdego przedsiębiorcy, który ceni i wie, jak korzystać z mierników. 

Zobacz również inne artykuły: 

Które kluczowe wskaźniki efektywności powinien śledzić dyrektor finansowy?

KPI w dziale obsługi klienta, czyli kluczowe wskaźniki efektywności, które warto mierzyć w call center

Kto wyśmiewa KPI? Czyli wskaźniki zarządcze – co to jest, kiedy i dlaczego je stosować oraz jak przekonać do nich pracowników

co pokazać w raporcie z kluczowych wskaźników efektywności

Sprawdź naszą nową aplikację