Jesteśmy beneficjentami projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zobacz szczegóły

Wizualizacja Danych — poza wykresy i tabele

W poprzednich artykułach omówiliśmy już dwie kwestie związane z wizualizacją danych. Pisaliśmy, w jakim celu warto pokazywać dane liczbowe w ciekawy sposób oraz omówiliśmy najważniejsze rodzaje wykresów, a także zasady ich tworzenia. Dzisiaj zajmiemy się innymi, ciekawymi i rzadziej stosowanymi metodami pokazywania rezultatów badań czy wskaźników, które śledzimy w firmach. 

Mapy statystyczne

Pewnie nie raz spotkałe(a)ś się z taką formą prezentacji danych w artykułach lub programach telewizyjnych. Metoda ta polega na przedstawieniu wartości liczbowych na mapie geograficznej. Można w ten sposób pokazać na przykład, jaka jest średnia zarobków w każdym z województw. Im jest ona większa, tym kolor województwa może przyjąć bardziej intensywną barwę. Często mapy statystycznie służą do pokazywania danych takich jak gęstość populacji, wskaźniki demograficzne, stopa bezrobocia. W firmie możesz wykorzystać takie mapy do sprawdzenia, który region sprzedaży radzi sobie najlepiej, a w którym warto zwiększyć inwestycję w marketing. 

Dane na mapach są przydatne w analizie i interpretacji danych przestrzennych, umożliwiając szybkie rozpoznanie wzorców, tendencji i zależności między obszarami. Istnieją dwie najczęściej stosowane metody prezentacji danych: metoda kartogramu oraz metoda kartodiagramu. 

Mapy statystyczne — metoda kartogramu

Główną funkcją tej metody jest ukazanie przestrzennego rozmieszczenia intensywności

danego zjawiska. Nie używa się tutaj konkretnych wartości, a jedynie oznacza np. kolorami czy wzorami konkretne regiony. Uważa się, że można w ten sposób pokazać tzw. dane względne, czyli ukazujące relację dwóch zjawisk. Taką zmienną w biznesie będzie na przykład dochód z danego regionu sprzedaży na liczbę przedstawicieli handlowych, która go obsługuje. Jeżeli takie informacje chcielibyśmy ukazać na mapie z użyciem kartogramu, to województwa, w których dochód na sprzedawcę jest największy, oznaczylibyśmy najbardziej intensywnym kolorem. Średnie wartości miałby mniej wyraźną barwę. Z kolei region z najmniejszymi wpływami miałby najbledszy odcień wybranego koloru. 

Metoda kartodiagramu

Ta metoda nadaje się do pokazywania danych bezwzględnych, czyli np. samego dochodu ze sprzedaży w każdym z województw. W tej metodzie zjawiska przedstawiamy za pomocą diagramów lub wykresów umieszczonych bezpośrednio na mapie. Mogą znaleźć się również na nich dane liczbowe. Można w ten sposób pokazać kilka zjawisk. Na przykład dochód, koszt pozyskania klienta, liczbę aktywnych klientów. Ważne jest jednak, aby pamiętać o tym, żeby dane naniesione na jedno województwo czy powiat nie zasłaniały tych znajdujących się w sąsiednim regionie. 

To daje nam możliwość szybkiego porównania regionów między sobą i wyciągnięcia odpowiednich wniosków. 

Po szczegółowe informacje dotyczące tego, jak prawidłowo tworzyć tego rodzaju zwizualizowane dane zapraszamy do publikacji: Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS.

Mapy statystyczne - czym są

Mapy cieplne

Szczególnym przypadkiem map statystycznych są mapy cieplne. Dlaczego? Bo w ich przypadku nie trzeba wykorzystywać map geograficznych. Często są one używane do przedstawiania danych przestrzennych, takich jak temperatury, gęstość populacji, natężenie ruchu, czy wyniki ankiet. W mapach cieplnych każdy obszar jest przypisany do konkretnego koloru, który reprezentuje wartość danej zmiennej. Przykładowo, na mapie temperatury różne odcienie czerwieni mogą wskazywać na różne temperatury, gdzie ciemniejsze kolory oznaczają wyższe temperatury, a jaśniejsze kolory — niższe.

Zastosowanie map cieplnych jest szerokie. W dziedzinie meteorologii i nauk środowiskowych mapy cieplne mogą być używane do analizy zmian klimatycznych, monitorowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń czy identyfikacji obszarów podatnych na klęski żywiołowe. W marketingu mapy cieplne mogą pomóc w zrozumieniu zachowań klientów, śledzeniu działań użytkowników na stronach internetowych czy identyfikacji obszarów największego zainteresowania produktami w sklepie stacjonarnym. 

 

 

Infografiki

Od kilku lat bardzo popularne stały się infografiki. Jest to forma wizualizacji danych, która łączy elementy graficzne (np. ikony, zdjęcia), teksty, diagramy, mapy, sekwencje czasowe i wykresy. Tak zaprezentowane dane są atrakcyjne i przystępne dla odbiorców. 

Infografiki są szczególnie użyteczne, gdy chcemy przekazać dużą ilość danych w prosty sposób. Używane są w marketingu, edukacji, badaniach naukowych i biznesie. Szybko przyciągają uwagę. Dzięki nim potrafimy również szybciej dostrzegać trendy, wzorce i zależności między różnymi zjawiskami. Przez skondensowanie informacji w klarownej i przyciągającej uwagę formie, infografiki mogą pomóc w przekazaniu przekonujących argumentów, opowiadaniu historii czy wyjaśnieniu skomplikowanych zagadnień. Ważne jest jednak, aby zachować równowagę między estetyką a czytelnością, aby infografika była atrakcyjna, ale jednocześnie czytelna i łatwa do zrozumienia dla odbiorcy.

Infografika i chmura tagów przykład

Chmury tagów 

Znana jest również jako tag cloud. Jest to metoda wizualizacji danych, w której słowa kluczowe lub etykiety są przedstawiane w różnych rozmiarach i kolorach, w zależności od ich częstotliwości lub wagi. Im większy rozmiar słowa w chmurze tagów, tym większa jego częstość lub ważność w kontekście analizowanych danych. 

Chmury tagów są często stosowane w analizie tekstu, blogach, stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz w aplikacjach do zarządzania treścią. Są one używane w celu wizualizacji i podsumowania dużych zbiorów słów kluczowych lub etykiet, umożliwiając szybkie dostrzeżenie tematów, które są najważniejsze lub najczęstsze. 

Głównym celem chmur tagów jest ułatwienie nawigacji i identyfikacji popularnych tematów lub słów kluczowych. Może być ona również stosowana do analizy trendów, wydobycia informacji, identyfikacji podobieństw lub różnic między danymi. 

Tworzenie chmury 

Aby stworzyć chmurę tagów, najpierw należy przygotować zbiór słów kluczowych lub etykiet, które chcemy przedstawić. Następnie, na podstawie częstotliwości lub innych kryteriów, przypisuje się im odpowiedni rozmiar i kolor. Najczęściej używa się większych i bardziej intensywnych kolorów dla słów lub etykiet o większej wadze. Istnieje wiele narzędzi i bibliotek programistycznych, które umożliwiają łatwe tworzenie chmur tagów, zarówno online, jak i offline.

Ważne jest, aby zachować czytelność i estetykę chmury tagów. Umieszczenie słów w sposób uporządkowany i estetyczny, unikanie zbyt wielu nakładających się elementów oraz dobór odpowiednich kolorów, może znacznie zwiększyć czytelność oraz atrakcyjność wizualizacji.

Diagramy Sankey’a

Diagram Sankey’a to metoda wizualizacji danych, która przedstawia przepływ lub strumień danych, zasobów lub energii w formie strzałek o różnej szerokości. Strzałki reprezentują ilość lub wartość danego elementu, a ich grubość jest proporcjonalna do wielkości przepływu. Ten rodzaj wizualizacji danych jest często używany do analizy i prezentacji struktury przepływów w systemach, takich jak handel, energetyka, migracje czy zarządzanie procesami.

Diagramy Sankey’a znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym w planowaniu transportu, zarządzaniu zasobami wodnymi, badaniach rynkowych czy analizie efektywności energetycznej. Mogą również służyć do wizualizacji procesów wewnętrznych w firmach, takich jak przepływ pracy, alokacja zasobów czy zarządzanie projektami.

Jak stworzyć diagram Sankey’a?

Tworzenie diagramu Sankey’a rozpoczyna się od identyfikacji strumieni danych lub zasobów, które chcemy przedstawić. Następnie przypisuje się im odpowiednią szerokość w zależności od wielkości przepływu. Wizualizacja może obejmować wiele poziomów i odnosić się do różnych kategorii. Ostateczny diagram powinien być czytelny, z łatwo rozróżnialnymi strzałkami i etykietami.

Ważne jest, aby zachować przejrzystość diagramu Sankey’a, unikając zbyt dużej liczby strzałek i zbyt skomplikowanych struktur. Kolorystyka może być stosowana do odróżnienia odrębnych kategorii lub wartości przepływów. Istnieje wiele narzędzi, w tym specjalistyczne oprogramowanie i biblioteki programistyczne, które ułatwiają tworzenie diagramów Sankey’a zarówno online, jak i offline.

Pomysł na dane

Aplikacja do wizualizacji KPI

Chociaż powyższe metody wizualizacji danych są niezwykle ciekawe, to jednak najczęściej korzysta się z wykresów (przeczytaj artykuł tutaj). Są one łatwe do interpretacji i większość z nich rozumiemy intuicyjnie. 

Jeżeli chcesz monitorować i obrazować kluczowe wskaźniki efektywności w swojej firmie, sprawdź Kokpit Zarządzania Biznesem. Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej. 

Przeczytaj również: 

Wizualizacja danych. Wykresy – zasady tworzenia, rodzaje i zastosowanie

Wizualizacja danych – po co i jak to robić? 

Jak sprawdzać skuteczność firmy? Kluczowe wskaźniki efektywności dla 8 działów

Sprawdź naszą nową aplikację