Jesteśmy beneficjentami projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zobacz szczegóły

Najważniejsze wskaźniki bezpieczeństwa

Spis treści

Bezpieczeństwo i higiena pracy są niezwykle ważnym aspektem przedsiębiorstw. Dbanie o życie i zdrowie pracowników to nie tylko obowiązek pracodawców, ale przede wszystkim wartość, którą kierujemy się w naszym społeczeństwie. Dodatkowo, nawet niewielki incydent przy pracy może istotnie wpłynąć na proces produkcyjny i spadek wydajności, a co za tym idzie – zysków firmy. Jednym ze sposobów poprawy BHP jest monitorowanie wskaźników, na podstawie których, można podjąć odpowiednie decyzje. Które z nich warto mierzyć? Kilka propozycji poznasz w poniższym artykule. 

Wskaźniki bezpieczeństwa pracy

Po co mierzyć bezpieczeństwo i higienę pracy? 

Tak jak w przypadku każdych wskaźników, również te dotyczące poziomu bezpieczeństwa w pracy, pomagają podejmować bardziej trafne decyzje. Wskazują miejsca, które wymagają poprawy, a także mogą zmotywować pracowników lub nakłaniać ich do zmiany swoich nawyków. (Zobacz również artykuł: Po co liczyć KPI

Jakie wskaźniki bezpieczeństwa mierzyć? 

Do dyspozycji mamy szereg wskaźników BHP. Poniżej zaprezentujemy kilka z nich.

Liczba zgłoszonych wypadków/incydentów

Jeżeli w jakiejś firmie mierzy się KPI w zakresie BHP, to z pewnością ten wskaźnik jest najczęstszy. Informuje on, ile wypadków lub incydentów z udziałem pracowników, zostało zgłoszonych w ciągu miesiąca. Zazwyczaj istnieje formalna procedura informowania pracodawcy, że takie niebezpieczne  zdarzenie miało miejsce. Przy okazji warto również zbierać dane odnośnie tego, gdzie wydarzył się incydent czy wypadek oraz jaka czynność/praca była wówczas wykonywana. To pozwoli na lepsze zrozumienie problemu, a co więcej na jego wyeliminowanie. 

Liczba awarii maszyn

Z punktu widzenia BHP warto również monitorować liczbę awarii sprzętu. Dlaczego? Gdyż każda usterka może potencjalnie zagrażać bezpieczeństwu w pracy. Pokazanie słabych wyników tego wskaźnika przez dział utrzymania ruchu oraz BHP, może przyczynić się do szybszych decyzji dotyczących modernizacji czy zakupu nowego sprzętu. 

Szkolenia BHP 

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę musi przejść określone prawem szkolenia BHP. Warto przyjrzeć się temu, jak ten proces wygląda w Twojej firmie. Czasami zdarza się, że jest on lekceważony – zarówno przez pracowników jak i osoby za niego odpowiedzialne. Jednak znajomość zasad BHP umożliwia stosowanie się do nich, a to z kolei sprawia, że dochodzi do mniejszej liczby wypadków i incydentów. Dlatego warto, raz na rok, spytać pracowników, co wiedzą o przepisach ogólnych i wewnętrznych. Można zorganizować test z kilkoma pytaniami, zebrać i podsumować wyniki .Na jego podstawie nie powinny być wyciągane konsekwencję wobce pracownika, może więc być anonimowy. Wyniki sprawdzianu pokażą, czy należy bardziej przejąć się szkoleniem BHP w firmie. 

BHP - kaski

Postrzegane bezpieczeństwo pracy

Postrzegane bezpieczeństwo pracy to miara tego, jak bezpiecznie czują się nasi pracownicy w firmie. Jak to ocenić? Na przykład zadając proste pytanie: oceń na skali od 1 do 5 “Jak oceniasz osobisty poziom bezpieczeństwa na swoim stanowisku pracy”. 

Takie pytanie można zadawać raz lub dwa razy w roku. Dzięki temu będziemy mogli monitorować, czy zachodzą zmiany. Niski wskaźnik postrzeganego bezpieczeństwa można zinterpretować na dwa sposoby. Albo faktycznie pracownicy nie czują się bezpiecznie albo komunikacja o nowych uprawnieniach w zakresie BHP jest słaba i należy ją poprawić. 

Postrzegane zdrowie fizyczne i psychiczne

Tworząc ankietę warto również do niej dołączyć pytania dotyczące tego, jak czują się nasi pracownicy zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. 

Warto także zaznaczyć, że tego typu informacje powinny być zbierane anonimowo, dzięki temu uzyskamy większą pewność odnośnie prawdziwości wyników. Można nawet zaznaczyć, że pytanie to nie jest obowiązkowe. 

Pytania o zdrowie nie zawsze są też mile widziane przez pracowników. Istnieje jednak inna miara, która również bada ogólny stan zdrowia zatrudnionych. Chodzi o wskaźnik absencji, o którym szerzej pisaliśmy w artykule o KPI w HR

Wskaźniki BHP – podsumowanie

Warto dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy a także monitorować wskaźniki w tym zakresie, nie tylko w branży produkcyjnej. Również w pracy biurowej może dojść do wypadków, chociaż tam częściej mamy do czynienia z wypaleniem zawodowym. To niebezpieczne zjawisko, które może doprowadzić do spadku produktywności pracownika, a nawet większej liczby zwolnień chorobowych. Wiedza o tym, co dzieje się ze zdrowiem naszych pracowników, może wpłynąć na podjęcie decyzji o wdrożeniu programów prewencyjnych. 

Dodaj wskaźniki bezpieczeństwa do Kokpitu Zarządzania

Poza wskaźnikami logistycznymi i finansowymi, KPI produkcyjnymi, miernikami satysfakcji i lojalności, warto mierzyć również wskaźniki BHP. Stwórz z nami swój dashboard w Kokpicie Zarządzania Biznesem i podejmuj trafne decyzje oparte na danych. Umów się na bezpłatną konsultację już dziś i dowiedz się więcej. 

Bhp, wskaźniki

Zobacz także:

KPI w HR – jakie wskaźniki wybrać w dziale zarządzania zasobami ludzkimi?

Ile nóg ma pies statystyka? Czyli jak wykorzystać metody szacowania do tworzenia i przewidywania KPI

Czym jest Mapowanie Strumienia Wartości (VSM)

Sprawdź naszą nową aplikację