Jesteśmy beneficjentami projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zobacz szczegóły

Co to są wskaźniki płynności finansowej

Płynność finansowa jest jednym z kluczowych obszarów działalności każdego przedsiębiorstwa. Bez niej nie byłoby możliwe terminowe spłacanie zobowiązań oraz dokonywanie bieżących zakupów towaru i usług. Dzięki płynności finansowej śpimy spokojniej, wiedząc, że nasi kontrahenci i nasi pracownicy otrzymują swoje wynagrodzenia na czas. Z drugiej strony, nie mamy wpływu na to, czy nasi klienci zapłacą nam na czas, możemy jednak kontrolować płynność finansową za pomocą wskaźników. Dzięki nim będziemy mogli w porę zareagować i podjąć ważne decyzje, ale też utrzymać odpowiednią kwotę na koncie firmowym, która pozwoli posiadać środki na najważniejsze wydatki. I to nawet jeśli faktury, za nasze usługi, nie są płacone punktualnie.

Wskaźniki płynności finansowej, wizualizacja, wykresy

Jakie są wskaźniki płynności finansowej?

Wskaźnik płynności bieżącej

Jest to podstawowy i najbardziej ogólny wskaźnik. Mówi o kondycji firmy, a dokładniej pokazuje, czy wszystkie nasze aktywa bieżące (np. gotówka, towary, należności i inwestycje krótkoterminowe lub surowce) są na wystarczającym poziomie, aby pokryć wszystkie zobowiązania firmy (wynagrodzenia, faktury kosztowe itp.). Wzór na jego wyliczenie jest bardzo prosty:

Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące / zobowiązania bieżące.

Wynik ten można poddać interpretacji. Jeżeli jest on równy 1, to oznacza, że jest to potencjalnie niebezpieczna sytuacja. W razie nagłego, koniecznego wydatku może się okazać, że nie będziemy już mieć środków do bieżącego wydawania, a tym samym nasza płynność finansowa będzie mocno zagrożona. Firmy z dużymi problemami finansowymi często osiągają wynik poniżej 1. Mówi się, że od 1,2 do 2, to optymalny poziom tego wskaźnika. Kiedy wskaźnik zbliża się do 3, może to oznaczać, że posiadamy zbyt dużo pieniędzy ulokowanych w aktywach bieżących, a za mało w środkach trwałych.

Wskaźnik płynności przyspieszonej

Omawiany przed chwilą wskaźnik płynności bieżącej ma pewną wadę. Często jest tak, że posiadamy towar o dużej wartości, jednak jego szybka sprzedaż, czyli upłynnienie może okazać się bardzo trudne. Dlatego analizuje się również wskaźnik płynności przyspieszonej, który nie uwzględnia naszych zapasów (towarów, elementów w produkcji, wyrobów gotowych). Uwzględnia natomiast te należności, które w najbliższym czasie powinny pojawić się na koncie firmy.  

Wskaźnik płynności przyspieszonej = aktywa obrotowe – zapasy / zobowiązania bieżące.

W tym wypadku przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna być równa 1 lub więcej. Wynik poniżej 1 to oznaka, że firma straciła płynność finansową.

Porównując dwa, już omówione wskaźniki płynności finansowej otrzymamy też kolejną wartościową informację. Wysoka wartość wskaźnika płynności bieżącej przy niskiej płynności przyspieszonej, to oznaka, że w przedsiębiorstwie jest zbyt dużo zapasów.

Wskaźnik płynności natychmiastowej

Ten wskaźnik bierze pod uwagę jedynie dostępne środki pieniężne w danym momencie.

Wskaźnik płynności natychmiastowej = środki pieniężne / zobowiązania bieżące

Optymalna wartość tego wskaźnika powinna znajdować się w przedziale od 0,1 do 0,2.

Wskaźnik cyklu regulowania należności

Warto również wiedzieć, po ilu dniach, od momentu wystawienia faktury, firma otrzymuje zapłatę. Powie nam o tym wskaźnik cyklu regulowania należności. Aby go obliczyć, potrzebujemy przeciętny stan należności i przychody ze sprzedaży. Musimy też wskazać okres, którego mają dotyczyć obliczenia.  Wskaźnik ten przybiera wzór:

(Przeciętny stan należności / przychody ze sprzedaży ) x liczba dni w okresie.

Ogólna zasada interpretacji takiego wskaźnika mówi, że im jest on mniejszy tym lepiej. Może na niego mieć wpływ wiele czynników, od tego jak firma podchodzi do zobowiązań do pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Wskaźniki płynności finansowej

Wskaźniki płynności finansowej i co dalej?

Powyżej opisałem najważniejsze wskaźniki płynności finansowej. Jest ich znacznie więcej a to, które z nich warto jeszcze śledzić, zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby wystawianych faktur i kosztów jakie firma ponosi. Trochę inaczej do wskaźników płynności podchodzi się w firmach usługowych a inaczej w produkcyjnych. Oprócz wyboru wskaźników warto zadbać także o ich bieżącą analizę oraz odpowiednie zaprezentowanie. Świetnie się w tym sprawdza Kokpit Zarządzania Biznesem, czyli dashboard, na którym można umieścić nie tylko wskaźniki płynności finansowej, ale również wskaźniki z innych obszarów takich jak sprzedaż, obsługa klienta czy produkcja. Dzięki temu można próbować analizować finanse z wielu różnych perspektyw. Sprawdzić, co działa dobrze, a w przypadku problemów, szybko znaleźć odpowiedź w zbieranych danych. Dobra wizualizacja danych pozwala również podejmować decyzje szybciej i znacznie trafniej.

Kokpit Zarządzania Biznesem

Umów się na bezpłatną konsultację już teraz i dowiedz się, jakie wskaźniki pomogą Twojej firmie. 

W serii „o wskaźnikach” ukazały się również artykuły:

Wskaźniki logistyczne

Wskaźniki sprzedaży

Wskaźniki satysfakcji i lojalności klienta

Zobacz również:

Ile nóg ma pies statystyka? Czyli jak wykorzystać metody szacowania do tworzenia i przewidywania KPI 

Jak znaleźć wolny czas w pracy. Poradnik dla menedżerów

Co utrudnia nam podejmowanie decyzji i jak mogą pomóc w tym kluczowe wskaźniki? – Kokpit Zarządzania Biznesem

Sprawdź naszą nową aplikację